FAQ

Často kladené otázky a odpovede

Ako sa registrujem v Transportly?
Na stránke www.transportly.eu kliknite na tlačidlo Zaregistrovať sa v pravej hornej časti stránky. Otvorí sa Vám formulár, v ktorom v 3 krokoch vyplníte ú...
Tue, 31 Aug, 2021 at 4:26 PM
Ako prizvem kolegov (dispečer a vodič)?
Dispečer Ak ste ostatných dispečerov nepozvali do Transportly pri registrácii, alebo chcete pridať nového kolegu, môžete tak urobiť cez funkciu Spravov...
Tue, 7 Sep, 2021 at 8:57 AM
Čo je adresár?
V adresári dokážete evidovať 4 rôzne typy informácií: Zákazníkov, Osoby, Tagy a Adresy: Zákazník je firma, pre ktorú realizujete prepravu a vystavujete im...
Tue, 7 Sep, 2021 at 3:53 PM
Ako vytvoriť nové vozidlo v systéme?
Ak nejaké svoje vozidlo nemáte evidované v Transportly a chcete vytvoriť prepravu, najskôr je potrebné vytvoriť záznam o danom vozidle.  Vyberte si z menu...
Tue, 7 Sep, 2021 at 3:54 PM
Ako vytvoriť zákazníka?
Na to, aby ste vedeli v systéme evidovať svoje objednávky a prepravy, musíte najskôr vytvoriť profil zákazníka, pre ktorého prepravu realizujete. Vyberte ...
Tue, 7 Sep, 2021 at 3:56 PM
Ako vytvoriť osobu?
Pre prácu v Transportly je potrebné, aby mal každý zákazník zaevidovanú aspoň jednu kontaktnú osobu. Novú osobu je možné pridať dvoma spôsobmi: Spôsob č.1:...
Tue, 7 Sep, 2021 at 3:57 PM
Ako vytvoriť objednávku?
Novú objednávku v Transportly vytvoríte cez formulár Vytvoriť objednávku , dostupný buď na nástenke, alebo v menu Objednávky.  Vo formulári vytvorenia obj...
Tue, 31 Aug, 2021 at 4:44 PM
Ako monitorovať objednávky?
Počas vykonávania prepravy je v Transportly možné neustále monitorovať jej stav v detaile konkrétnej objednávky.  Do detailu objednávky sa dostanete buď z...
Tue, 7 Sep, 2021 at 5:09 PM
Ako zdieľať informácií o preprave?
 V Transportly TMS je možné zdielať detail objednávky s Vašim klientom, alebo ľubovoľnou zainteresovanou osobou.  V detaile objednávky sa v hornej časti n...
Tue, 7 Sep, 2021 at 5:10 PM
Ako funguje úložisko dokumentov?
Ak si chcete uložiť ľubovoľné dokumenty súvisiace s Vašimi prepravami alebo podnikaním ako takým aby ste ich mali stále po ruke na jednom mieste, môžete pou...
Tue, 7 Sep, 2021 at 5:10 PM