Za každú prepravu evidovanú v Transportly TMS viete priamo v aplikácii vytvoriť faktúru s údajmi z danej objednávky.

  1. Po skončení prepravy v detaile objednávky kliknite na tlačidlo Vystaviť faktúru v hornej časti obrazovky. 
  2. Po kliknutí sa dostanete do formuláru vystavenia faktúry, kde budú predvyplnené všetky informácie známe z Vášho profilu a detailu objednávky. Takisto si môžete ľubovoľné údaje upraviť. Vaše číslo účtu (v tvare IBAN) sa stále ukladá z poslednej vystavenej faktúry. 
  3. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť vystavíte faktúru vo formáte PDF, ktorú si môžete uložiť alebo vytlačiť. 
  4. Aplikácia sama validuje niektoré vstupy a nedovolí Vám vystaviť faktúru s chybami v čísle úctu alebo chybným IČ DPH. Ak ale predsa len zbadáte že ste pri vystavovaní urobili nejakú chybu, faktúru môžete hocikedy opraviť a vystaviť nanovo. 

Faktúru z Transportly môžete rovno odovzdať Vašej účtovníčke, ktorá ju zaeviduje v ľubovoľnom účtovnom programe.