Počas vykonávania prepravy je v Transportly možné neustále monitorovať jej stav v detaile konkrétnej objednávky. 

 1. Do detailu objednávky sa dostanete buď z Nástenky, alebo cez menu Objednávky. 
 2. V detaile objednávky uvidíte všetky potrebné informácie o danej objednávke a preprave. Na mape v pravej časti obrazovky je zakreslená trasa a aktuálna poloha vozidla (ak vodič využíva aplikáciu Transportly Driver). 
 3. V spodnej časti sa nachádza 5 rôznych typov záznamov:
  1. Vozidlá a šoféri pridelení k tejto objednávke, 
  2. Dokumenty súvisiace s danou objednávkou, ktoré boli nahrané do systému
  3. Faktúry za prepravu
  4. Komentáre od šoféra aj vodiča - miesto na výmenu správ medzi vodičom a dispečerom
  5. Žurnál - kompletný záznam o zmenách stavu prepravy. Každá aktualizácia vykonaná vodičom sa zaznamenáva do žurnálu.