1. Novú objednávku v Transportly vytvoríte cez formulár Vytvoriť objednávku , dostupný buď na nástenke, alebo v menu Objednávky. 
  2. Vo formulári vytvorenia objednávky si vyberiete zákazníka, pre ktorého prepravu vykonávate, zodpovednú osobu a vyplníte všetky potrebné detaily danej prepravy. Ak vyplníte potrebné údaje, kliknutím na tlačidlo Pokračovať prejdete na ďalší krok. 
  3. V druhom kroku vyberiete vozidlo, šoféra a môžete zadať výšku Vašich nákladov pre výpočet zisku.