Pre prácu v Transportly je potrebné, aby mal každý zákazník zaevidovanú aspoň jednu kontaktnú osobu. Novú osobu je možné pridať dvoma spôsobmi:

Spôsob č.1:

  1. Vyberte si z menu na ľavej strane obrazovky Adresár, a kliknite naň.
  2. Pod tabom Osoby uvidíte zoznam všetkých osôb evidovaných u vašich zákazníkov Ak potrebujete vytvoriť nového zákazníka, jednoducho kliknite na tlačidlo Pridať. 
  3. Vyplňte formulár údajmi kontaktnej osoby a uložte.

Spôsob č.2:

  1. Vyberte si z menu na ľavej strane obrazovky Adresár, a kliknite naň.
  2. Pod tabom Zákazníci uvidíte zoznam všetkých zákazníkov, ktorých ste zaevidovali v systéme. Kliknite na meno zákazníka, ku ktorému chcete zaevidovať novú osobu. Otvorí sa Vám detail zákazníka.
  3. V spodnej časti obrazovky je tlačidlo Pridať osobu. 
  4. Po kliknutí sa Vám otvorí formulár, kde vpíšete údaje kontaktnej osoby a uložíte.