V adresári dokážete evidovať 5 rôznych typov informácií: Zákazníkov,  Dopravcov, Osoby, Tagy a Adresy:

  1. Zákazník je firma, pre ktorú realizujete prepravu a vystavujete im faktúry.
  2. Dopravca je dopravná spoločnosť,ktorá pre Vás realizuje prepravu na základe Vašej objednávky.
  3. Osoby sú kontaktné osoby u Vašich zákazníkov a dopravcov, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé transporty a komunikujete s nimi priebeh prepráv.
  4. Tagy slúžia na segmentáciu Zákazníkov, Dopravcov a Osôb podľa vybraných čŕt. Napr: High priority tag pre zákazníkov s najvyššou dôležitosťou.
  5. Adresy sú často používané nakládky a vykládky, ktoré si ukladáte aby ste ich nemuseli vpisovať ručne pri každej preprave.

Pre vyhľadávanie v adresári odporúčame použiť filter, ktorý sa nachádza na pravej strane obrazovky.