V adresári dokážete evidovať 4 rôzne typy informácií: Zákazníkov, Osoby, Tagy a Adresy:

  1. Zákazník je firma, pre ktorú realizujete prepravu a vystavujete im faktúry
  2. Osoby sú kontaktné osoby u Vašich zákazníkov, ktoré su zodpovedné za jednotlivé transporty a komunikujete s nimi priebeh prepráv
  3. Tagy slúžia na segmentáciu Zákazníkov a Osôb podľa vybraných čŕt. Napr: Highpriority tag pre zákazníkov s najvyššou dôležitosťou.
  4. Adresy sú často používané nakládky a vykládky, ktoré si ukladáte aby ste ich nemuseli vpisovať ručne pri každej preprave.

Pre vyhľadávanie v adresári odporúčame použiť filter, ktorý sa nachádza na pravej strane obrazovky.